พลวัตของการเมืองไทย.

By: บวรศักดิ์ อุวรรณโณMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 1686-3720Other title: Dynamic of Thai politicsSubject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง | Thailand -- Politics and governmentOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: จุลนิติ 6, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2552) 28-37
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305