ผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลมหาสารคาม.

By: ศรีสุดา ทองบัวบาน.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552 [2009]Other title: Treatment outcome of antiretroviral therapy in HIV-infected and AIDS patients in Mahasarahkam Hospital.Subject(s): สารต้านไวรัส -- การใช้รักษา | การติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษาด้วยยา | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยาOnline resources: View online article In: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 17, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2552) 34-41 :ตาราง
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305