กลไกภาครัฐและบทบาทของสำนักงาน ก.พ. ในการส่งเสริมจริยธรรม.

By: สีมา สีมานันท์Contributor(s): ชมนาด พงศ์พนรัตน์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 1685-3865Subject(s): สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- จริยธรรม In: วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 1, 4 (ต.ค.-ธ.ค.2551) 81-96.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305