ลูกเสือชาวบ้าน : บางสิ่งบางอย่างจาก 6 ตุลาคม 2519.

By: กวีรัตน์ คุณาภัทร.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552 [2009]Notes: ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 75 ปี.; บทความจากอดีต.; บทความนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกใน วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 15 เล่มที่ 3 กันยายน 2521 หน้า 151-165.ISSN: 0125-3670.Subject(s): ลูกเสือชาวบ้าน | ลูกเสือชาวบ้าน -- ประวัติ | ไทย -- การเมืองและการปกครอง | ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- เหตุการณ์ 6 ตุลาคม, 2519Online resources: View online article In: วารสารธรรมศาสตร์ 28, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2552) 183-198 :ภาพประกอบ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Direck Jayanama Library
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 75 ปี.

บทความจากอดีต.

บทความนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกใน วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 15 เล่มที่ 3 กันยายน 2521 หน้า 151-165.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305