มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทมหาชน จำกัด ที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟูกิจการ.

By: ศักดิ์ดา นิสสัยสุข.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552 [2009]ISSN: 0857-1711.Subject(s): ตลาดหลักทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | บริษัทมหาชนจำกัด -- ไทย | การฟื้นฟูบริษัท -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี | การลงทุน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสภาทนายความคิด 17, 121 (ส.ค.2552) 7-15
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305