เงินได้ค่าที่ปรึกษากฎหมายของคณะบุคคล ถือเป็นเงินได้ประเภทใด?

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 0857-1711Subject(s): ภาษีเงินได้ | ที่ปรึกษากฎหมาย -- ภาษีอากรOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสภาทนายความคิด 17, 121 (ส.ค.2552) 32-34
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305