การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องตีความตามตัวอักษรหรือตีความตามเจตนารมณ์.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
Contributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552 [2009]ISSN: 1905-3754.Subject(s): ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- การตีความและการแปลความหมายOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 3, 4 (เม.ย.-พ.ค.2552) 4-13
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305