การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของตำรับยาเบญจโลกวิเชียร.

By: ชไมพร แสงระพี.
Contributor(s): สาวิตรี ขันธุ์ธรรม | สุมาลี ปานทอง | อรุณพร อิฐรัตน์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552 [2009]Notes: ฉบับนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 6.; บทคัดย่อการนำเสนอแบบโปสเตอร์.ISSN: 1685-991x.Subject(s): ตำรับยา -- ไทย | สารต้านอนุมูลอิสระ | สมุนไพรไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 7, 2 (ฉบับเสริม พ.ค.-ส.ค.2552) 121
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

ฉบับนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 6.

บทคัดย่อการนำเสนอแบบโปสเตอร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305