ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 1905-3754Subject(s): การจัดเก็บภาษี -- สหรัฐอเมริกา | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- สหรัฐอเมริกาOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 3, 5 (มิ.ย.-ก.ค.2552) 2-16
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305