บทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย และความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย.

Contributor(s): กรมการค้าต่างประเทศ. สำนักงานกิจการระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552-2553 [2009-2010]ISSN: 0857-1711Subject(s): การค้าเสรี -- ไทย | การค้าเสรี -- อินเดีย | อาเซียน -- การค้า -- อินเดีย -- ผลกระทบต่อประเทศไทย | อินเดีย -- การค้า -- อาเซียน -- ผลกระทบต่อประเทศไทย | ไทย -- การค้า -- อินเดีย | อินเดีย -- การค้า -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสภาทนายความคิด 17, 123 (ต.ค.2552) 16-20 ถึงตาราง, แผนภูมิ, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

ตอน 1 ต.ค.52 หน้า 16-20

ตอน 2 พ.ย.52 หน้า 7-18

ตอน 3 ธ.ค.52 หน้า 27-33

ตอน 4 ม.ค.53 หน้า 11-14

ตอนจบ ก.พ.53 หน้า 27-31

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305