การเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสารละลายสูตรต่างๆ.

By: เยาวพา จิระเกียรติกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 0858-4435Other title: Growth of leaf lettuce cv. red oak grown in hydroponics with different nutrient solutionsSubject(s): การปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้ดิน | ผักกาดหอม -- การเจริญเติบโต | การเจริญเติบโต (พืช)Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ 17, 2 (เม.ย-มิ.ย. 2552) 81-88 : แผนภูมิ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

บทคัดย่อภาษาไทย-อังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305