เมืองไม่-เมืองมี.

By: ระหัตร โรจนประดิษฐ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552 [2009]Notes: บทความนี้กล่าวถึงการออกแบบก่อสร้างอาคารสูง การพัฒนาผังเมืองโลจิสติกส์ในเมืองเสินเจิ้น ประเทศจีน แล้วนำมาเปรียบเทียบเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองของประเทศไทยISSN: 0125-0469.Subject(s): นโยบายเมือง -- จีน | ผังเมือง -- จีน | การวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค -- จีน | อาคาร -- การออกแบบและการสร้าง -- จีนOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: ข่าวช่าง 36, 410 (พ.ย.-ธ.ค. 2552) 28-32 :ภาพประกอบ.
Item type: Journal article
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

บทความนี้กล่าวถึงการออกแบบก่อสร้างอาคารสูง การพัฒนาผังเมืองโลจิสติกส์ในเมืองเสินเจิ้น ประเทศจีน แล้วนำมาเปรียบเทียบเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองของประเทศไทย

Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305