การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องตีความตามตัวอักษรหรือตีความตามเจตนารมณ์.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
Contributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552 [2009]ISSN: 0857-9776.Subject(s): ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- การตีความและการแปลความหมาย | กฎหมาย -- การตีความและการแปลความหมายOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 21, 1 (มิ.ย.2552) 43-48
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305