คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2.

By: วรวุฒิ เทพทอง.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552 [2009]ISSN: 0857-9776.Subject(s): หนี้ (กฎหมาย) | ลูกหนี้และเจ้าหนี้Online resources: เอกสารฉบับเต็ม
Contents:
รับช่วงสิทธิ (มาตรา 227)
การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ (มาตรา 233)
ขอหมายเรียกลูกหนี้ (มาตรา 234)
ยกข้อต่อสู้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ (มาตรา 236)
In: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 21, 1 (มิ.ย.2552) 164-167
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

1. รับช่วงสิทธิ (มาตรา 227)

2. การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ (มาตรา 233)

3. ขอหมายเรียกลูกหนี้ (มาตรา 234)

4. ยกข้อต่อสู้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ (มาตรา 236)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305