ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกา ตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 0857-9776Subject(s): ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- สหรัฐอเมริกา | การจัดเก็บภาษี -- สหรัฐอเมริกาOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 21, 2 (ธ.ค.2552) 94-103
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305