การอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะลิกิตันและเกาะสิปาตัน : ศึกษาและวิเคราะห์จากคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ.

By: เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 1906-2850Other title: Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan : Study and Analysis from Judgment of International Court of JusticeSubject(s): ข้อพิพาทเขตแดน | มาเลเซีย -- เขตแดน -- อินโดนีเซีย | อินโดนีเซีย -- เขตแดน -- มาเลเซียOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 3, 2 (มิ.ย.2552) 161-168
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305