การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่นในประเทศไทย : ผลที่อาจเกิดขึ้นจากความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่จะทำขึ้นในอนาคต.

By: อมรินทร์ ม่วงมณีMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 1906-2850Other title: Protection for Sound and Scent Trademarks in Thailand : Effects of the Proposed Free Trade Agreement between Thailand and the United States of AmericaSubject(s): เครื่องหมายการค้า -- การคุ้มครอง | การค้าเสรี -- ไทย | การค้าเสรี -- สหรัฐอเมริกา | ไทย -- การค้า -- สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา -- การค้า -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 3, 2 (มิ.ย.2552) 305-313
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305