การตรวจสอบและถ่วงดุลการดักฟังทางโทรศัพท์และการได้มาซึ่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547.

By: ธนชัย นักสอนMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 1906-2850Other title: Check and Balance Wiretapping and Information Acquistion Through Electronic of the Special Case Investigation Act B.E.2547 (2004) Section 25Subject(s): การลอบฟังทางโทรศัพท์ -- ไทย | ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย | การสอบสวนคดีอาญา | พยานหลักฐานในคดีอาญา -- ไทย | พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 3, 3 (ก.ค.2552) 34-44
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305