การควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ำในแม่น้ำท่าจีน.

By: ฐิตาภา กระแสร์ลมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 1906-2850Other title: Water Pollution Control and Management in the Tha Chin RiverSubject(s): มลพิษทางน้ำ -- ไทย -- แม่น้ำท่าจีน | มลพิษทางน้ำ -- การป้องกันและควบคุม | แม่น้ำท่าจีน -- ภาวะสิ่งแวดล้อมOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 3, 3 (ก.ค.2552) 263-269
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305