พันธกรณีของประเทศไทยตามความตกลงสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น (เจเทปา) ข้อ 130 วรรคสาม เกี่ยวกับสิทธิบัตรจุลชีพ.

By: พรรธนฉัตร สวัสดิวัฒน์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552 [2009]Notes: เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552ISSN: 1906-2850.Other title: Obligations of Thailand relating to the Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA), article 130 paragraph 3 on Microorganism Patents.Subject(s): เทคโนโลยีชีวภาพจุลชีพ -- สิทธิบัตร | ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 3, 4 (ส.ค.2552) 73-80
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305