ปัญหาในการเลิกสัญญา.

By: พรนิภา อินทรเชียรศิริMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 1906-2850Other title: Problems related to recissionSubject(s): การเลิกสัญญา | สัญญาOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 3, 4 (ส.ค.2552) 379-388
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305