สัมภาษณ์พิเศษ นายชูเกียรติ โพรยานุวัตร ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย.

By: ชูเกียรติ โพธยานุวัตรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 0125-0523Subject(s): ชูเกียรติ โพธยานุวัตร -- สัมภาษณ์ | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | การบริหารรัฐกิจ | รถรางไฟฟ้า -- นโยบายของรัฐ -- ไทย In: วิศวกรรมสาร 62, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2552) 28-33 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305