วิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา: ผลกระทบต่อภาคสถาบันการเงินและข้อเสนอแนะต่อระบบการประกันเงินฝาก.

By: อมรศักดิ์ มาลาMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 1513-8275Subject(s): สถาบันการเงิน -- การฟื้นฟู -- สหรัฐอเมริกา | วิกฤตการณ์ทางการเงิน -- สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา -- ภาวะเศรษฐกิจ In: วารสารการเงินการคลัง 22, 63 (มี.ค. 2553) 28-32 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library (Econ.)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305