ผลการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเด็ก โรงพยาบาลลพบุรี.

By: สมจิตร ภัทรธนวดีMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English, Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 0125-1643Other title: Outcome measurement of antiretroviral drug in HIV-infected children at Lopburi HospitalSubject(s): การติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษาด้วยยา | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา | โรคเอดส์ | เอดส์ In: วารสารกรมการแพทย์ 34, 1 (ม.ค. 2552) 36-48 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305