ได้รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้าถือว่ามีเงินได้เกิดขึ้นเมื่อใด?

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0857-1711Subject(s): ภาษีเงินได้ -- ไทย In: วารสารสภาทนายความคิด 18, 127 (ก.พ.2553) 62-64
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305