การพัฒนาพื้นที่โล่งในเขตเมืองเพื่อการแก้ปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อน : กรณีศึกษาบริเวณถนนสีลม กรุงเทพมหานคร.

By: พรรณฑิภา สายวัฒน์.
Contributor(s): กฤตพร ห้าวเจริญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552 [2009]; 2552 [2009]ISSN: 1905-2022.Other title: Development of downtown open space to mitigate urban heat island effect : a case study of Silom Road, Bangkok.Subject(s): พื้นที่เปิดโล่ง -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การวางแผน | สวนสาธารณะ -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การวางแผน | พื้นที่สีเขียวย่านสีลม | สุสานจีนกว่างเจ้า | เกาะกลางถนนสีลม In: วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 6, 2 (2552) 33-44 :ภาพประกอบ. In: Journal of Architectural/Planning Research and Studies 6, 2 (2009) 33-44 :ill.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305