คู่สมรสของนายกรัฐมนตรี ซื้อที่ดินจากหน่วยงานของรัฐ นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบหรือไม่.

By: ปิยะ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2549 [2006]ISSN: 0125-7331Subject(s): ทักษิณ ชินวัตร, 2492- -- การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ | พจมาน ชินวัตร, คุณหญิง, 2499- -- การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ | การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: ดอกเบี้ย 25, 306 (ธ.ค. 2549) 137-140
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305