รู้สิทธิยกเว้นและค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.

By: กัมปนาท บุญรอด.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2553 [2010]Notes: มีตัวอย่างแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรประกอบ.ISSN: 0125-5991.Subject(s): การยกเว้นภาษีอากร -- ไทย | ภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ | ตัวบรรเทาภาระภาษี In: สรรพากรสาส์น 57, 2 (ก.พ. 2553) 17-44
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)

มีตัวอย่างแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรประกอบ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305