ทรัพย์สินทางปัญญากับการค้าระหว่างประเทศ : โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย.

By: อลงกรณ์ พลบุตรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 978-974-401-589-1Other title: Intellectual property and international trade : opportunities and challenges of the Thai economySubject(s): ทรัพย์สินทางปัญญา -- แง่เศรษฐกิจ | การค้าระหว่างประเทศ | ไทย -- การค้าOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (2553) 72-85
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305