นิเวศวิทยาครอบครัว : การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ.

By: สุภาภรณ์ สงค์ประชาMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English, Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 0857-3166Other title: Family ecology : create the environment that was supportive to healthSubject(s): ครอบครัว | นิเวศวิทยา | การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทย -- นครปฐม -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 17, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2552) 69-77
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305