ปัญหาหนี้สาธารณะของกรีซ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย.

By: สิริกมล อุดมผลContributor(s): วัชระ สายสมบูรณ์ | เฑียร เทียมศักดิ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0857-1651Subject(s): หนี้สาธารณะ -- กรีซ | กรีซ -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2553 | ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2553 In: การเงินการคลัง 22, 64 (มิ.ย.-ส.ค. 2553) 23-28 :ตาราง, แผนภูมิ, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library (Econ.)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305