ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0125-3093Subject(s): ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | การจัดเก็บภาษีOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ) 28, 1 (ม.ค. 2553) 7-17
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305