การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องตีความตามตัวอักษรหรือตีความตามเจตนารมณ์.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
Contributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2553 [2010]ISSN: 0125-3093.Subject(s): ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- การตีความและการแปลความหมายOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ) 28, 1 (ม.ค. 2553) 39-46
Item type: Journal article
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305