รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร.

By: บังอร ฉางทรัพย์Contributor(s): ฉัตรประวีณ์ จรัสวราวัฒน์ | สมศักิดิ์ นัคลาจารย์ | ทวีศักดิ์ กสิผล | ภาสินี สงวนสิทธิ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0125-1678Other title: A cauasal model of household environment and sanitation behaviors of people in Khlong Toei community, BangkokSubject(s): การสุขาภิบาลชนบท -- ไทย -- กรุงเทพฯ | ชุมชนแออัด -- ไทย -- กรุงเทพฯ | อนามัยสิ่งแวดล้อม In: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 40, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2553) 53-64 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความวิจัย

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305