ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกในเขตกรุงเทพมหานคร.

By: วิเชียร วงศ์ณิชชากุลContributor(s): วนิดา โกยยืนยงMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English, Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 1685-4322Other title: Consumer's attitude and behavior in purchasing GABA rice in BangkokSubject(s): ข้าวกล้องงอก | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- กรุงเทพฯ In: BU Academic Review 9 ฉบับพิเศษ 1 (พ.ค. 2553) 99-111
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305