การศึกษาการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวียาต้านไวรัสภายหลังเข้าระบบประกันสุขภาพ 4 เดือน.

By: ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน.
Contributor(s): จิตรา อ่อนน้อม | สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม | เพลินพิศ พรหมมะลิ | วาสนา นิ่มวรพันธุ์ | กฤตยา โยธาประเสริฐ | วิภา ภาวนาภรณ์ | สุวนีย์ ใหม่สุวรรณ | นภาพร วิบูลยานนท์ | ดวงกมล หาทวี.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552 [2009]ISSN: 0857-8575.Subject(s): สารต้านไวรัส | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา | ประกันสุขภาพ -- ไทยOnline resources: View online article In: วารสารโรคเอดส์ 22, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 31-47 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305