ผลการเฝ้าระวังอุบัติการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวี ด้วยวิธี IgG-capture BED-CEIA พ.ศ.2551.

By: ศรินยา พงศ์พันธุ์Contributor(s): จุฑามาศ สินประจักษ์ผล | เฉวตรสรร นามวาท | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0857-8575Other title: HIV incident using the IgG capture BED Enzyme immunoassay in ThailandSubject(s): กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษา In: วารสารโรคเอดส์ 22, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 102-116 :แผนภูมิ, ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305