ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามการรับรู้ของชุมชนท้องถิ่นอำเภอหาดใหญ่.

By: วราภรณ์ ชวพงษ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 0859-1113Other title: Image of Prince of Songkla University as perceived by the local Hat Yai communitySubject(s): มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ภาพลักษณ์ขององค์กร | ชุมชนกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- ไทย -- สงขลา -- การศึกษาเฉพาะกรณี In: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 15, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2552) 409-419
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305