สิงคโปร์ : มุสลิมกับความมั่นคง.

By: ณัฐพจน์ ยืนยงMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0125-3638Subject(s): มุสลิม -- สิงคโปร์ | สิงคโปร์ -- ภาวะเศรษฐกิจ In: เอเชียปริทัศน์ 30, 2 (ก.ค.- ธ.ค. 2552) 170-196 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305