การเปิดรับสื่อโฆษณาในนิตยสารผู้หญิงกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.

By: ฐิติ วิทยสรณะ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2553 [2010]ISSN: 0858-6160.Subject(s): สื่อโฆษณา | การเลือกของผู้บริโภค -- ไทย | สินค้า -- ไทย | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย | พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาOnline resources: View online article In: นิเทศศาสตรปริทัศน์ 14, 1 (ก.ค.-ธ.ค. 2553) 144-166 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305