ปลูกผักพื้นบ้าน 1 ไร่ เชิงพาณิชย์ เก็บผลผลิตต่อเนื่อง รายได้ตลอดปี 30,000 บาทต่อไร่.

By: ณัฐภูมิ สุดแก้วMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 1905-5080Subject(s): ผักพื้นบ้านไทย | การทำสวนผัก -- ไทย | การปลูกผักปลอดสารพิษ | เกษตรกรรมธรรมชาติOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 13, 4 (2553) 54-63 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305