มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการเมืองพัทยาเพื่อการท่องเที่ยว.

By: ฐิติพร พงศ์สุพพัตMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 1906-2850Other title: Legal measures for the control and management of Pattaya for TourismSubject(s): การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทย -- พัทยา | ขยะและการกำจัดขยะ -- ไทย -- พัทยาOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 4, 1 (ส.ค. 2553) 85-93
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305