กลไกทางกฎหมายในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

By: ดาริกา โพธิรุกข์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2553 [2010]Notes: บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.ISSN: 1906-2850.Other title: Legal mechanism on establishment of the ASEAN Economic Community : AEC.Subject(s): ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ระเบียบการค้าต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน | กลุ่มประเทศอาเซียน -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 4, 1 (ส.ค. 2553) 149-157
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305