มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย.

By: ภูษณิศา ยุทธศักดิ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2553 [2010]Notes: บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.ISSN: 1906-2850.Other title: Legal measures to control housing developers.Subject(s): ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | การคุ้มครองผู้บริโภค -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 4, 1 (ส.ค. 2553) 205-212
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305