การควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ำจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย.

By: ภัครส อินทร์เสาร์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2553 [2010]Notes: บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.ISSN: 1906-2850.Other title: Control and management of water pollution from large dairy farms.Subject(s): มลพิษทางน้ำ -- การป้องกันและควบคุม | มลพิษทางน้ำ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ฟาร์มโคนม -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย | กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 4, 1 (ส.ค. 2553) 248-252
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305