ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำ.

Contributor(s): กองบรรณาธิการ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ).
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2553 [2010]ISSN: 1905-5080.Subject(s): ชลประทาน -- ไทย | น้ำในการเกษตร | น้ำ -- การจัดการ -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง | ต้นไม้ -- คติชาวบ้าน | การอนุรักษ์ป่าไม้ | เครื่องสูบน้ำ | เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย | การอนุรักษ์พลังงาน | นิเวศวิทยาป่าไม้ | ระหัดวิดน้ำ | เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย | การอนุรักษ์พลังงาน -- ไทย | ประปาภูเขาOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม
Contents:
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เทวารักษา เครือคล้าย.
ระหัดวิดน้ำ เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ปรีชยา คล้ายทวน.
เครื่องตะบันน้ำ พลังงานธรรมชาติสูบน้ำได้ไม่ต้องใช้ไฟ ไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน ศาตรา เฟื่องเกษม.
ปลูกต้นไม้ สร้างต้นน้ำ จัดการระบบนิเวศและทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วยภูมิปัญญา นันทนิตย์ อนุศาสนะนันท์.
In: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 13, 7 (2553) 28-56 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

มีบทความประกอบคือ หน้า 32-38 เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เทวารักษา เครือคล้าย.

หน้า 39-45 เรื่อง ระหัดวิดน้ำ เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ปรีชยา คล้ายทวน.

หน้า 46-51 เรื่อง เครื่องตะบันน้ำ พลังงานธรรมชาติสูบน้ำได้ไม่ต้องใช้ไฟ ไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน ศาตรา เฟื่องเกษม.

หน้า 52-56 เรื่อง ปลูกต้นไม้ สร้างต้นน้ำ จัดการระบบนิเวศและทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วยภูมิปัญญา นันทนิตย์ อนุศาสนะนันท์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305