การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0125-5991Subject(s): ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -- ไทย | คดีและการสู้คดี -- ไทย | คำพิพากษาศาลOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: สรรพากรสาส์น 57, 8 (ส.ค. 2553) 55-58
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5338/2551 ธนาคารกรุงเทพ โจทก์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305