ประสิทธิภาพของการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

By: ปนัดดา ตันตระกูลContributor(s): กรรณิการ์ อัศวดรเดชาMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0859-085xSubject(s): ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ -- ไทย | ภาพลักษณ์ขององค์กร -- ไทย | CSR | Corporate social responsibilityOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารนิเทศศาสตร์ 28, 3 (ส.ค.-ต.ค. 2553) 43-56
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305