ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. .... กฎหมายฟื้นชีพ ศอ.บต.

By: วรชัย แสนสีระMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 1686-3720Subject(s): ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) | ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง In: จุลนิติ 7, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2553) 137-146
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305