การพัฒนาบุคลากรของรัฐ : ปัจจัยสำคัญในการสถาปนาอำนาจรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้.

By: ประสิทธิ์ โอสถานนท์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0857-0442Subject(s): เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ไทย | ไทย (ภาคใต้) In: รัฏฎาภิรักษ์ 52, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2553) 53-56
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305